Nederland heeft buitenlandse vakspecialisten nodig

Door , Ergon Jobs 23-01-2018

Voor sommigen zijn de arbeidsmigranten een doorn in het oog, terwijl er 1,2 miljoen mensen thuis zitten. Echter, er wordt hierbij geen rekening gehouden met het gat tussen de vraag van de arbeidsmarkt en de kwalificaties van deze groep langdurige werklozen. De arbeidsmigranten helpen juist onze snelgroeiende economie.

Waarom buitenlandse vakmensen?

Het CNV geeft aan dat er een rem moet komen op de komst van arbeidsmigranten. Het verwijt luidt dat er werknemers uit het buitenland wordt gehaald terwijl Nederlandse mensen thuis zitten. Het blijkt echter dat de thuiszittende Nederlander helemaal niet gekwalificeerd is om de functies te vervullen waar een grote vraag naar is. Ruim één miljoen mensen zouden kunnen worden opgeleid om de vacatures te vervullen waar een groot tekort aan is. Maar wie zou daar dan voor betalen?

Bovendien blijkt het dat de vraag naar werknemers harder groeit dan het aantal arbeidsmigranten dat naar Nederland komt. Iedereen blijft evenveel kansen krijgen in tijden van meer vraag. Werkgevers kiezen er zelfs vaak pas voor om buitenlandse werknemers in dienst te nemen als er geen Nederlandse vakmensen blijken te zijn die dit werk willen of kunnen doen. Voor werkgevers zorgen arbeidsmigranten namelijk voor veel kosten, door administratie, huisvesting, gezinshereniging en werkvergunningen.

Oorzaak van het probleem

In de tijd van de crisis zijn er veel centrale vakopleidingen afgeschaft, die weer terug zouden moeten keren om het tekort aan vakspecialisten op te vangen. Steeds meer jongeren kiezen voor een opleiding die tot een kantoorbaan leidt. Met het oog op de korte termijn is de waarde van het beroepsonderwijs onderschat. Massaal werd er geroepen dat het slecht ging in de bouw, wat de trend van de kantoorbaan alleen maar versterkte.

Daarom zijn de arbeidsmigranten de komende jaren hard nodig om de mismatch op de arbeidsmarkt tegen te gaan en de economische groei niet af te remmen. Want volgens economen van de ABN AMRO worden er mooie groeicijfers voor 2018 en 2019 voorzien, maar deze zouden nog hoger kunnen zijn als er niet een dusdanig persooneelstekort zou zijn.

Bronnen:
Telegraaf “werknemers nauwelijks dupe arbeidsmigrant” 23-01-2018
Telegraaf “abu: weinig oog voor langdurig werklozen” 23-01-2018
Telegraaf “onze werklozen zijn ongeschikt” 23-01-2018
NU "Personeelstekort remt groei bedrijfsleven" 24-01-2018

Niet de vacature kunnen vinden die je zoekt?

Ontvang nieuwe vacatures voor deze zoekopdracht per e-mail. Maak een Job Alert.