Onderzoek bevestigt: arbeidsmigrant is onmisbaar

Door , Ergon Jobs 12-06-2018

Afgelopen maandag verschenen de resultaten van het door SEO uitgevoerde onderzoek. Dit onderzoek werd uit opdracht van de ABU uitgevoerd. Hieruit blijkt dat arbeidsmigranten werk doen waarvoor geen Nederlanders te vinden zijn; arbeidsmigranten zijn onmisbaar geworden in onze samenleving, maar ook in andere delen van Europa. In Nederland dragen ze voor 11 miljard euro bij aan onze welvaart. Twee derde van de arbeidsmigranten is binnen vijf jaar weer weg.

De vraag naar arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, die nu al 514.000 banen vervullen in Nederland, neemt de komende jaren fors toe door de vergrijzing, zo verwacht de bond van uitzendbureaus ABU. Na 2021 krimpt de Nederlandse beroepsbevolking. Bovendien levert de groep arbeidsmigranten ook weer extra banen op. De arbeidsmigranten staan vaak bekend als harde en flexibele werknemers. Het is dan ook niet voor niets dat het overgrote gedeelte als uitzendkracht in verschillende branches werkt.

De vakbond FNV maakt zich echter zorgen dat er misbruik wordt gemaakt van deze kwetsbare groep. Verschillende bonden en groepen strijden samen voor de rechten van  de arbeidsmigranten. Zo moet er goede huisvesting geboden worden en hoort een arbeidsmigrant hetzelfde salaris te krijgen als een Nederlandse kracht. In veel branches vindt al een stijging van het salaris plaats. Bijna iedereen betaalt al meer dan het minimumloon.

Bronnen:
Volkskrant "Oost-Europese arbeidsmigrant is onmisbaar" 12-06-2018
FD "Meer immigranten nodig om aan personeelsvraag te voldoen" 12-06-2018
FD "Steeds grotere vraag naar arbeidsmigranten" 12-06-2018

 

 

 

Niet de vacature kunnen vinden die je zoekt?

Ontvang nieuwe vacatures voor deze zoekopdracht per e-mail. Maak een Job Alert.