Stijgende vraag naar vakkrachten, maar onvoldoende leerbanen

Door , Ergon Jobs 19-07-2018

De krapte op de arbeidsmarkt leidt tot een steeds groter groeiende vraag naar vakkrachten. Om dit tekort op te vangen, zijn voldoende leerbanen nodig. Echter, het aanbod van deze leerbanen blijft achter. Het aantal aanmeldingen voor leerplekken blijft achter en er gaan geruchten dat het Rijk de subsidiekraan dichtdraait.

Volgens experts zijn leerbanen cruciaal om vakmensen op te leiden en dus het grote tekort op te lossen. Landelijk zijn er ongeveer 250.000 leerbedrijven die jongeren en volwassenen ervaring op laten doen in de praktijk. Toch daalt het aantal leerbanen. In 2008 leerden nog meer dan 160.000 mbo-leerlingen een vak in de praktijk, tegenover de huidige cijfers van 107.000. Het aantal nieuwe aanmeldingen is ook gedaald van 70.000 naar 40.000.

Het ministerie voor onderwijs ziet dit als een zorgelijke ontwikkeling met oog op de toekomst van het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Zeker in sectoren als de bouw, zorg en techniek zijn nieuwe opgeleide werkzoekenden hard nodig. Zo’n 80% van de mbo-leerlingen blijft ook werken bij het leerbedrijf nadat zij hun opleiding hebben afgerond. Het salaris van mbo’ers die een leerbaan hebben gehad is na zes jaar ook hoger dan de leerlingen die alleen een stage hebben gehad. Het aantal leerlingen dat voor een praktijkopleiding kiest, daalt ook. Meer jongeren kiezen voor een theoretische leerweg en de vraag naar hoger opgeleide werknemers stijgt.

Leerbedrijven krijgen een subsidie die een klein gedeelte van de kosten dekt. Deze wordt echter misschien afgeschaft. Hoewel een leerling een goedkope kracht is, zijn er toch bedrijven die aangeven misschien geen leerplekken meer aan te bieden als er geen subsidie is. De kwetsbaarheid voor een werkgever is een stuk lager door bijvoorbeeld meerdere stagiaires aan te nemen. De subsidie maakt het ook mogelijk om de leerlingen intensiever te begeleiden.

Bron:
FD "Vraag naar vakmensen stijgt, maar aantal leerbanen blijft achter" 19-07-2018

 

 

Niet de vacature kunnen vinden die je zoekt?

Ontvang nieuwe vacatures voor deze zoekopdracht per e-mail. Maak een Job Alert.